ขอแสดงความยินดีเนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่างน.ส.มณีรัตน์ มูลเตรียม & นายเฉลิมชัย จึงสถาพร 17พ.ค.2552 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2009 เวลา 07:00 น.

ขอแสดงความยินดีเนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวมณีรัตน์ มูลเตรียม & นายเฉลิมชัย จึงสถาพร วันที่ 17 พ.ค. 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี  ห้องดุสิตธานีฮอล์ เวลา 18:00น.